background

قوانین و ضوابط

قوانین و ضوابط

شرکت کالارسانان چارپا با استناد به قوانین جاری و مدون کشور اقدام به فعالیت در راستای حمل و نقل کالا ابتداً به استناد قانون تجارت مصوب سال 1311 باب هشتم با عنوان قرارداد حمل و نقل از ماده 377 الی 394 این قانون برای رعایت حقو ق مشتریان خود اعمال مقررات می نماید و در موارد سکوت این قانون به استناد قانون مدنی و آئین نامه حمل ونقل داخلی کالا اقدام به تنظیم قرارداد های خود می نماید که به اختصار توضیح دادخواهد شد.

پرداخت در محل چاپار
chart

هزینه حمل و نقل

پیگیری لحظه ای

فضای نگهداری

تامین امنیت

شیوه پرداخت

پشتیبانی 24 ساعته

سوالات کلیدی

مشتریان عادی و قراردادی نحوه پرداخت متفاوتی دارند ! قراردادی , باتوجه به قراردادی که دارند نحوه پرداختشان مشخص میشود ولی مشتریان عادی به صورت پس کرایه و پیش کرایه نحوه پرداخت خود را انجام میدهند.

مشتریان عادی و قراردادی نحوه پرداخت متفاوتی دارند ! قراردادی , باتوجه به قراردادی که دارند نحوه پرداختشان مشخص میشود ولی مشتریان عادی به صورت پس کرایه و پیش کرایه نحوه پرداخت خود را انجام میدهند.

مشتریان عادی و قراردادی نحوه پرداخت متفاوتی دارند ! قراردادی , باتوجه به قراردادی که دارند نحوه پرداختشان مشخص میشود ولی مشتریان عادی به صورت پس کرایه و پیش کرایه نحوه پرداخت خود را انجام میدهند.